Regulamin sklepu internetowego mawawocosmetics.com

1. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego mawawocosmetics.com zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.      „Sprzedawca” – Mawawo Natural Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-550), Plac Konstytucji 6/54C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736327, posługująca się numerem NIP 5213831207 i REGON 380512990, z kapitałem zakładowym 5000 PLN, w całości wpłaconym, e-mail: sklep@mawawo.pl,

b.     „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://mawawocosmetics.com/ oraz jej podstronach,

c.      „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d.     „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.     „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f.       „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna na stronie sklepu https://mawawocosmetics.com/.

 

2. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 8

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach §9-§12 Polityki.

 

3. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, kliknąć „Nie masz konta? Załóż je tutaj”, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.

2. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu.

7. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodania domyślnego adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień.

 

4. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient powinien wybrać na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich ilości i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk w kształcie torebki znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wówczas Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. W rubryce „Kupon rabatowy” Klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy.

4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego Klient podaje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także wskazuje adres do dostawy i adres rozliczeniowy. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, podania nazwy firmy, numeru NIP lub wskazania innego adresu rozliczeniowego niż adres do dostawy. Zabronione jest zamieszczanie w formularzu danych i uwag o charakterze bezprawnym. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. Do każdego zamówienia domyślnie jest wystawiany paragon fiskalny. Jeżeli Klient zamiast paragonu chce otrzymać fakturę VAT, należy uzupełnić pole NIP oraz napisać w polu komentarza do zamówienia informację o chęci otrzymania faktury VAT. W przypadku braku powyższych informacji, po wystawieniu paragonu fiskalnego Klient nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT.

6. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub złożyć zamówienie bez rejestracji, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia i kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

8. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zaktualizowana zostanie kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy dostawy.

9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego, w której poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

10. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w Koncie numer telefonu.

 

5. Dostawa i płatności

§ 14

1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność drogą elektroniczną oraz tradycyjny przelew bankowy. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.

2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy i płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

4. Czas dostawy zamówienia wynosi 1-2 dni robocze, przy czym początek biegu terminu liczony jest od momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.

5. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 1-2 dni robocze przy czym początek biegu terminu liczony jest od momentu wpłynięcia kwoty zamówienia na konto Sprzedawcy.

6. Koszty dostawy zależą od wybranych metod dostawy i płatności. Koszty te są każdorazowo wyszczególnione na stronie podsumowania zamówienia.

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 

6. Zwroty i reklamacje

§ 17

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie, przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

a.      jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b.      jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@mawawo.pl.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, zamieszczonego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@mawawo.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

a.      zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

b.     podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów nieprawdziwych informacji,

c.      podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

8. Zmiany regulaminu

§ 21

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.      zmiany danych teleadresowych Sprzedawcy,

b.     wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

c.      zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności, zmiany czasu dostawy,

d.     modyfikacji ścieżki zakupowej,

e.      zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych; w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

9. Postanowienia końcowe

§ 22

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu https://mawawocosmetics.com/.